sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: Ġhale Kayıt Numarası : 2020/17574

ihale_ilani_06630.pdf

Paylaş