2021 YILI MECLİS KARAR ve ÖZETLERİ
 • KARAR ÖZETLERİ

 • 2021-01 Sayılı Meclis Karar Özeti
 • Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereği 2021 Mali Yılında Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon Toplantılarına katıldıkları her gün için, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri miktarında “Huzur Hakkı” ödenmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
 • 2021-02 Sayılı Meclis Karar Özeti
 • 5620 Sayılı, Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya sözleşmeli Personel statüsüne geçirilmeleri, Geçici İşçi çalıştırılması ile bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun ve İçişleri Bakanlığının 2007/1 no.lu tebliğine göre; 2005 ve veya 2006 yıllarında usulüne uygun vizeleri yapılmış, yılda 12 ay süreli geçici işçi olarak kurumumuzda görev yapan teknik personeller, kanunun atfettiği şekilde sözleşmeli personel statüsüne geçmek istemediklerini yazılı olarak bildirmişlerdir. İçişleri Bakanlığının 5620 sayılı kanun kapsamında yayımladığı, 2007/1 nolu tebliğin 11.1. maddesine göre, Elsun YILDIZ (Tekniker), Berna ÇEVİK (Tekniker), Ahmet KAYA (Tekniker), Fatih KESTEKOĞLU (Teknisyen) isimli personellerimizin, 2005 veya 2006 yıllarında 12 ay süreli çalıştıklarından, aynı personellerde kullanılmak üzere 01/01/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasını kapsayan dönem için, 4 x 12 =48 Adam / Ay geçici işçi vizelerinin onaylanmasına yönünde Sayın Meclis Heyetince karar verilmesini arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu önergenin ilgili birimince teklif edildiği şekilde kabulüne, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
 • 2021-03 Sayılı Meclis Karar Özeti
 • Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; 2021 mali yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan Sözleşmeli Personelin aylık ücretlerinin; Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı için açıklayacağı Mahalli İdarelerde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Ücret Tarifesinde açıklanan taban rakamları üzerinden belirlenmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
 • 2021-04 Sayılı Meclis Karar Özeti
 • Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden Dolu-Boş Kadro Değişikliklerine ilişkin (II) sayılı Cetvelde belirtilen kadronun iptal ve ihdasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/l maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
 • 2021-05 Sayılı Meclis Karar Özeti
 • Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince yapılan gizli oylama neticesinde, kullanılan oy sayısı 25 geçerli oy sayısı 25 olup; Meclis tarafından Mustafa MALTEPE’nin 24, Yekta SAÇKESEN’in 22, Gökhan GÜNGÖR’ün 18, Görkem ORUCAK’ın 18, Necla KIRLI’nın 17 oy ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine, komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere 1 uzman kişinin komisyonda çalıştırılmasının kabulüne, Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

   

2020 YILI MECLİS KARAR ve ÖZETLERİ

güncelleniyor...

2019 YILI MECLİS KARAR ve ÖZETLERİ

güncelleniyor...

Paylaş