Konu: Peşrefli Mahallesi ve Boynuyoğun  Mahallesi tarla - zeytinlik İhale İlanımızdır.

İlan Taririhi: 06.01.2021

İlan Saati: 11:00

İhale Salonu: T.C.Tire Belediyesi Kültür Salonu

pesrefli_boynuyogun_ilan_28322.pdf

 

Paylaş